Chuyển đến nội dung chính
Giờ mở cửa hôm nay: 9 a.m. to 5:30 p.m.

Bản đồ sở thú

Tải xuống bản đồ Oregon Zoo

Đi theo con đường chính một chiều xuyên qua sở thú.  

Map of zoo

A walk around the zoo is great for your mental and physical health! Watch for healthy living tips provided by our Signature Partner, Kaiser Permanente