Chuyển đến nội dung chính

Bản đồ sở thú

Sử dụng bản đồ tương tác trong công viên của chúng tôi

Tìm đường quanh sở thú và nhận thông tin theo thời gian thực.

 

Tải xuống bản đồ Oregon Zoo

Đi theo con đường chính một chiều xuyên qua sở thú.  

Map of zoo

A walk around the zoo is great for your mental and physical health! Watch for healthy living tips provided by our Signature Partner, Kaiser Permanente